Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
Số ký hiệu 1139/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 15/04/2024
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
Tài liệu đính kèm