Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
02/05/2024
Kính gửi:
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học;
- Các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.

Thực hiện quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành (sau đây gọi là tuyển sinh), để cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2024 tới thí sinh đầy đủ, chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh (gọi tắt là Đề án) theo yêu cầu như sau:

1. Các cơ sở đào tạo phải xây dựng và công khai Đề án trên trang thông tin điện tử theo mẫu Phụ lục và các quy định tại Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đảm bảo đúng thời hạn của Kế hoạch tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 của Bộ GDĐT. Đề án tuyển sinh hoặc đường link đến Đề án phải được công khai tại trang chủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tìm hiểu.

2. Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm công tác tuyển sinh năm 2024, các cơ sở đào tạo phải khai báo dữ liệu Đề án vào Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://tuyensinh.moet.gov.vn sau đó chọn mục “3. Báo cáo đề án tuyển sinh” hoàn thành trước ngày 30/5/2024.
Lưu ý:
- Việc khai báo thông tin Đề án chỉ thực hiện sau khi đã hoàn thành khai báo chỉ tiêu vào Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh mục “2. Báo cáo chỉ tiêu” tại địa chỉ https://tuyensinh.moet.gov.vn và hoàn thành khai báo thông tin tuyển sinh năm 2024 vào Phần mềm Nghiệp vụ hỗ trợ tuyển sinh chung tại địa chỉ http://nghiepvu.thituyensinh.vn.
- Các cơ sở đào tạo phải đảm bảo tuyệt đối chính xác, thống nhất các thông tin tuyển sinh khai báo trong trang Nghiệp vụ với các thông tin trong thông báo tuyển sinh, Đề án (như mã cơ sở đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển, tiêu chí phụ,...). Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm 2 trọng đến quyền lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của hệ thống.
- Các cơ sở đào tạo phải thống nhất sử dụng các danh mục trong công tác tuyển sinh: Danh mục ngành, danh mục mã tổ hợp xét tuyển, danh mục mã trường THPT, danh mục khu vực ưu tiên; các danh mục này được Bộ GDĐT đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.
- Đối với các trường có yêu cầu tiêu chí phụ, sơ tuyển trong tuyển sinh (như đưa ra mức điểm quá trình học tập bậc THPT, học lực, hạnh kiểm,...) phải có giải pháp để kiểm soát được các thông tin này trước khi đưa vào hệ thống xét tuyển lọc ảo, tuyệt đối tránh tình trạng do các quy định này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi tổ chức xét tuyển.
- Đối với các cơ sở đào tạo có tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm phải thông báo rõ thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển và tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, bảo đảm đồng bộ giữa việc thí sinh nộp hồ sơ về cơ sở đào tạo và đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) trên Hệ thống, trong đó phải đảm bảo:
+ Thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quy chế tuyển sinh và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 08/7/2024.
+ Chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (trong trường hợp phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thì thực hiện xét tuyển theo kế hoạch chung).
+ Phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến.
+ Thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) để thí sinh có đủ thông tin và chủ động trong việc đăng ký NVXT trên Hệ thống.
+ Không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ…).
+ Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký NVXT.


3. Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án và các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của nhà trường với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện bảo đảm chất lượng, tính đầy đủ, chính xác của Đề án.

4. Đối với các vướng mắc liên quan đến thông tin Đề án, cơ sở đào tạo liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GDĐT, qua Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học phụ trách theo dõi cơ sở đào tạo. Đối với các vướng mắc liên quan đến quy định của Quy chế tuyển sinh, các cơ sở đào tạo liên hệ qua email: vugddh@moet.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0904175925.

5. Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật:
- Về việc hỗ trợ kỹ thuật khai báo trên Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT, các cơ sở đào tạo liên hệ với Cục Công nghệ thông tin - Bộ GDĐT qua email hỗ trợ: tuyensinh@moet.edu.vn qua số điện thoại: 0934.565.362 hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ online trên hệ thống.
- Về việc khai báo các thông tin tuyển sinh trong trang Nghiệp vụ, các cơ sở đào tạo liên hệ với bà Cao Mai Linh (số điện thoại: 0974.123.091, email: linhcm2@viettel.com.vn) hoặc bà Bùi Thị Thủy (số điện thoại: 0971.848.443, email: thuybt22@viettel.com.vn).
- Về việc hỗ trợ thông tin, tài khoản đăng nhập trang Nghiệp vụ, các cơ sở đào tạo liên hệ qua số điện thoại 0868.310.868 và email: pvluong@moet.gov.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của Công văn này./.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.